Obraz
badanie wody ze studni Bielsko-Biała

Zalety własnej studni

Czerpanie wody ze studni ma kilka ważnych zalet takich jak:

  • brak zależności od zewnętrznych źródeł wody
  • znikome koszty użytkowania wody w porównaniu z wodą z wodociągów
  • czasami jest jedynym źródłem wody dla budynku

Można wyróżnić przynajmniej 3 rodzaje studni:

  • kręgowa (kopana)
  • tzw. abisynka
  • głębinowa (wiercona)
Obraz

Kiedyś najczęściej spotykane były studnie kopane, które są stosunkowo płytkie (między 7 a 20metrów). Studnie te korzystają z płytkich wód gruntowych, które bardzo często są zanieczyszczone. Kręgowe studnie są wrażliwe na oddziaływania zewnętrzne takie jak zanieczyszczenia z nieszczelnych szamb czy zanieczyszczenia rolnicze.

Woda z prawie każdej studni kopanej zawiera bakterie lub mikroorganizmy, które są niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Studnia taka może zawierać również związki chemiczne i minerały które są niepożądane i szkodliwe m.in mangan, żelazo, amoniak, węglan wapnia i magnezu który powoduje wysoką twardość wody. W wodzie studziennej można natrafić również na zanieczyszczenia mechaniczne takie jak piasek, muł.

Obraz
badanie wody pitnej bielsko

W studni głębinowej, która jest znacznie głębsza (od 20m do 100m i więcej), wody gruntowe są odizolowane od głębszych warstw wodonośnych. Większym problemem są więc wyżej wymienione związki chemiczne niż bakterie i mikroorganizmy, które pojawiają się znacznie rzadziej. 

Wszystkie te związki, które spożywamy wraz z zanieczyszczoną wodą ze studni mogą powodować powstawanie różnego rodzaju zaburzeń: wymiotów, biegunek, zmian skórnych, nudności, wzdęć, itp.

Czasami przekroczenia norm niektórych związków są tak duże, że nawet organoleptyczne odczucia powodują, że nie da się jej używać do celów gospodarczych a tym bardziej spożywczych. Dlatego jedynym sposobem jest jej uzdatnienie, czyli za pomocą odpowiednich metod pozbywamy się tylko niepożądanych cech i składników.