Obraz

Systemy filtracji nie będą działały prawidłowo, jeżeli nie będą poddawane regularnej konserwacji. Jedną z podstawowych czynności podczas takowej pozostaje wymiana filtrów. Zarówno wkłady jak i złoża filtracyjne – w zależności od skomplikowania budowy danego urządzenia – ulegają zużyciu.

Dlaczego filtry zużywają się tak szybko/wolno?

Podstawowym czynnikiem pozostaje jakość wody. Złoża filtracyjne i wkłady do filtrów zużywają się szybciej, jeśli woda jest wyjątkowo mętna lub zawartość zanieczyszczeń i metali (zwłaszcza żelaza) jest wysoka.

Wydajność pracy wkładów filtrowych, a także złóż filtracyjnych zależy także od typu wkładu lub złoża oraz od tego, w jakim tempie dane złoże regeneruje się po zużyciu. Filtry do wody każdorazowo powinny być dobrane w taki sposób, by odpowiadać nie tylko ilości zanieczyszczeń, ale też ilości użytkowników w danym gospodarstwie domowym.

Kiedy i dlaczego zmieniać filtry do wody ?
Zbyt długie użytkowanie filtrów (wkładów lub złóż) negatywnie odbija się na jakości wody – przestaje być ona dokładnie oczyszczana, traci swoje właściwości i jest niezdatna do picia. A przykładowo, w jakich odstępach czasu powinno się przeprowadzać wymianę elementów? Najprostsze wkłady w dzbankach filtrujących warto wymieniać w takich odstępach czasu, które zaleca producent. Może to być od 3 do 5 tygodni. Wkłady w bardziej skomplikowanym systemie odwróconej osmozy wymienia się – w przypadku wkładów wstępnych – co pół roku, a w przypadku wkładów liniowych – co 12 miesięcy. Membrany także podlegają wymianie – w zależności od jakości wody może to następować nawet raz na 3 lata. Podobnie jest w przypadku lamp UV – one także podlegają konserwacji (wymienia się żarnik oraz osłonę w lampie UV) - dezynfekcja UV wody.